Cổng thông tin nghiên cứu Đại học Văn Lang

Các công trình nghiên cứu của Đại học Văn Lang!

Đại học Văn Lang thực hiện các nghiên cứu theo tiêu chuẩn Quốc Tế. Tài trợ nghiên cứu, danh hiệu và giải thưởng được trao cho các nhà nghiên cứu của trường là một dấu hiệu cho thấy sự tôn trọng rộng rãi trong cộng đồng khoa học trong và ngoài nước.

Giới thiệu về nhiêm vụ của hệ thống mong muốn truyền tải đến cho mọi người vào truy cập.


Các đơn vị, tổ chức hợp tác trong và ngoài nước.


  Bài báo mới

  Optimal operation of wind-hydrothermal systems considering and uncertainty of wind

  Tiến sĩPhan Văn ĐứcLy Huu Pham, Bach Hoang Dinh, Thang Trung Nguyen Thg12 2021

  Thể loại: Bài báo

  TiO2/Ti3C2/g-C3N4 ternary heterojunction for photocatalytic hydrogen evolution

  Thạc sĩNguyễn Thanh QuangVu Quang Hieu, Truong Chi lam, Afrasyab Khan, Thu-Thao Thi Vo, Van Dat Doan, Dai lam Tran, Van Thuan Le, Vy Anh Tran Thg12 2021

  Thể loại: Bài báo

  Photocatalytic Degradation of Methyl Orange Dye by Ti3C2-TiO2 Heterojunction under Solar Light

  Thạc sĩNguyễn Thanh QuangVu Quang Hieu, Thanh Khoa Phung, Afrasyab Khan, Van Dat Doan, Vy Anh Tran, Van Thuan Le Thg8 2021

  Thể loại: Bài báo

  Outage performance of underlay cognitive radio networks over mix fading environment

  Tiến sĩPhan Văn ĐứcNguyen Hong NhuCuu Ho VanTan N. NguyenMiroslav VoznakJaroslav Zdralek 03 Thg6 2021

  Thể loại: Bài báo

  Extended state observer based load frequency controller for three area interconnected power system

  Tiến sĩPhan Văn ĐứcVan Van Huynh, Phong Tran Tran, Anh-Tuan Tran, Dao Huy Tuan Thg6 2021

  Thể loại: Bài báo

  Performance Enhancement for Full-Duplex Relaying with Time-Switching-Based SWIPT in Wireless Sensors Networks

  Tiến sĩPhan Văn ĐứcPhu Tran Tin, Tan N. Nguyen, Dinh-Hieu Tran, Miroslav Voznak, Symeon Chatzinotas 02 Thg6 2021

  Thể loại: Bài báo

  Dự án mới

  Nghiên cứu quy trình công nghệ tạo mảng xanh đứng trong các công trình kiến trúc

  Tiến sĩVũ Thị QuyềnKS. Lữ Hoàng KhangThS. Trương Mai HồngKTS. Lê Hoài Vũ Khoa Công Nghệ

  01/02/2020 → 30/09/2021

  Thể loại: Đề tài cấp trường