Factors Affecting Lecturers Commitment To Their University - A Study In Ho Chi Minh City, Vietnam

Tiến sĩVũ Minh HiếuTrần Đức Tài

Khoa Quản Trị Kinh Doanh

Thể loại: Bài báo

Thông tin chung
Thể loại
Bài báo
Năm xuất bản
Thg1 2021
Ngôn ngữ gốc
Tiếng Anh
Tạp chí công bố
Webology
Ấn phẩm số
18
Loại tạp chí
Danh mục Scopus
Mã ISSN
1735-188X
Chất lượng
Q4

Tài liệu tham khảo

Để đọc toàn văn của bài báo này, bạn có thể yêu cầu một bản sao đầy đủ trực tiếp từ các tác giả.