Phan Văn Đức

Tiến sĩPhan Văn Đức

Phó Trưởng khoa

Khoa Công Nghệ Ô Tô

Thông tin chung
Đơn vị công tác
Khoa Công Nghệ Ô Tô
Chức vụ
Phó Trưởng khoa
Học vị
Tiến sĩ

Bài báo (9)