Faculty of Technology

Unit: Faculty

PUBLICATIONS (17)

PROJECTS (6)

Nghiên cứu quy trình công nghệ tạo mảng xanh đứng trong các công trình kiến trúc

Vu Thi QuyenMr./Ms. Lữ Hoàng KhangThS. Trương Mai HồngKDr. Lê Hoài Vũ Faculty of Technology

01/02/2020 → 30/09/2021

Projects: Institutional Research Study